Chrzest

Chrzest jest najpiękniejszym i najwspanialszym darem Boga... Nazywamy go darem, łaską, namaszczeniem, oświeceniem, szatą niezniszczalności, obmyciem odradzającym, pieczęcią i wszystkim, co może być najcenniejsze. Darem –ponieważ jest udzielany tym, którzy nic nie przynoszą; łaską –ponieważ jest dawany nawet tym, którzy zawinili; chrztem –ponieważ grzech zostaje pogrzebany w wodzie; namaszczeniem –ponieważ jest święty i królewski (a królów się namaszcza); oświeceniem –ponieważ jest jaśniejącym światłem; szatą –ponieważ zakrywa nasz wstyd; obmyciem –ponieważ oczyszcza; pieczęcią –ponieważ strzeże nas i jest znakiem panowania Boga [Św. Grzegorz z Nazjanzu, Orationes, 40, 3-4: PG 36, 361 C.].

Termin udzielania:
Sakrament Chrztu św. jest w naszej parafii udzielany w niedziele na Mszy św. o godz. 12 (po wcześniejszym uzgodnieniu)

Wymagane dokumenty:

  1. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka
  2. świadectwo ślubu kościelnego rodziców dziecka
  3. zaświadczenia potwierdzające, że rodzice chrzestni są osobami wierzącymi i praktykującymi oraz mogą pełnić funkcję chrzestnych (wydane przez parafię właściwą dla miejsca zamieszkania chrzestnych)
  4. rodzice (jeśli nie są objęci przeszkodami kanonicznymi) i rodzice chrzestni zobowiązani są do przystąpienia do spowiedzi najpóźniej w sobotę przed niedzielą Chrztu dziecka.
  5. Około 2 tygodni przed planowanym terminem Chrztu należy zgłosić się w kancelarii parafialnej z kompletem dokumentów celem dopełnienia niezbędnych formalności.