Rys historyczny

Data erygowania: Obecnie nie da się ustalić jednolitej daty erygowania parafii. Tradycyjna datą jest 14.12.1048 na podstawie Akt Konsystorza Warszawskiego. Według profesora Jana Korwina Kochanowskiego data z uszkodzonego pergaminu została źle odczytana i powinien być to rok 1518. Profesor Rafał Leszczyński podważa obie daty i podaje okres między 1343 a 1347.

Historia budowy kościoła i jego architektura:
Dotychczasowy kościół jako trzeci wystawiono w 1543 r. Kościół drewniany, konstrukcji zrębowej na podmurówce, zwrócony prezbiterium na południe, oszalowany, jednonawowy z nieco węższym prostokątnym prezbiterium. W 1766 pożar zniszczył dach i część wyposażenia. W 1832 r. powiększono kościół, dobudowując 4-metrową kruchtę, nad którą wznosi się wieża. Strop płaski, dachy dwuspadowe, gontowe. Przy prezbiterium od zachodu zakrystia, przy nawie od wschodu murowana kruchta. Dzwonnica 9-metrowa drewniana, kryta gontem. Kościół po generalnym remoncie, począwszy od wylewania fundamentów, przez uzupełnienie ubytków w ścianach (bale) i ocieplenie wełną mineralną z foliami (jedna paroprzepuszczalna, druga – zwykła), wymianę całej konstrukcji dachu i stropu (pokrycie 2 x papą i 2 x gontem łupanym). Wieżyczki pokryte miedzianą blachą, na których ustawiono nowe, aluminiowe krzyże, pokryte lakierem piecowym „na mosiądz”. Wewnątrz kościoła zainstalowano ogrzewanie elektryczne i systemy alarmowe przeciwwłamaniowe i przeciwpożarowe z łącznością radiową.

DNIA 31 SIERPNIA 2015 r. POŻAR STRAWIŁ DOSZCZĘTNIE ŚWIĄTYNIĘ

Wyposażenie kościoła:
Dnia 31 sierpnia 2015 r kościół spłonął. Z pożaru uratowano: zabytkową dzwonnicę z dzwonem z 1948 r., kropielnicę kamienną, chrzcielnicę kamienną, zwęgloną figurę Chrystusa z krucyfiksu z poł. XVI w. oraz figurę św. Stanisława biskupa i męczennika.

Kalendarium

1048 - Powstanie pierwszego kościoła i parafii;

1415 - 1418 - Budowa drugiego kościoła w Mileszkach;

1543 - Budowa i poświęcenie obecnego kościoła;

1766 - Odnowienie zniszczonego przez pożar kościoła;

1799 - Okradzenie kościoła z cennych wot;

1832 - Powiększenie kościoła przez dobudowę nowej kruchty;

1879 - Budowa nowej zakrystii od strony zachodniej;

1881 - Budowa nowej wieży nad kruchtą kościelną;

1890 - Budowa nowej, murowanej plebanii;

1892 - Powstanie parafii Chojny z południowo-zachodniej części parafii Mileszki;

1914 - Zniszczenie przez działania wojenne wschodniej ściany kościoła;

1920 - Powstanie diecezji Łódzkiej i wejście parafii Mileszki w skład tejże;

1922 - Śmierć długoletniego proboszcza parafii Mileszki śp. ks. kanonika Ignacego Nowickiego (pochowany na cmentarzu parafialnym);

1925 - Powstanie parafii Bedoń z wschodniej części parafii Mileszki;

1928 - Gruntowna restauracja kościoła (ustawienie do pionu, nowy fundament, tynkowanie i malowanie wnętrza oraz założenie posadzki mozaikowej);

1928 - Złocenie ołtarzy w kościele i utworzenie kanałów powietrznych pod kościołem;

1929 - Konsekracja dwóch dzwonów dla kościoła: "Piotr" i "Paweł" przez ks. bpa W. Tymienieckiego;

1932 - Powstanie parafii Stoki z północno-zachodniej części parafii Mileszki;

1935 - Ustawienie nowych, betonowych filarów pod chórem w kościele;

1939 - II Wojna Światowa i pierwsze aresztowanie ks. Maciejewskiego;

1940 - Zabranie dzwonów kościelnych przez okupantów, rozwiązanie rady parafialnej i innych organizacji kościelnych, odebranie ksiąg stanu cywilnego i inne ograniczenia;

1941 - Zamknięcie kościoła dla polaków, zniszczenie kapliczek i krzyży przydrożnych oraz powtórne aresztowanie i wywiezienie ks. Maciejewskiego;

1945 - Ucieczka okupantów i powrót ks. Maciejewskiego;

1946 - Powojenny remont kościoła i plebanii oraz elektryfikacja tychże;

1947 - Odnalezienie ksiąg stanu cywilnego w Oliwie pod Gdańskiem;

1947 - Wizytacja kanoniczna parafii przez ks. bpa M. Klepacza oraz udzielenie wiernym sakramentu bierzmowania;

1948 - 900-letni jubileusz istnienia parafii Mileszki. Malowanie kościoła wewnątrz i konsekracja nowego dzwonu "Wojciech" przez ks. bpa K. Tomczaka;

1948 - Powstanie parafii Nowosolna z północnej części parafii Mileszki;

1949 - Przekazanie ksiąg stanu cywilnego od roku 1890-1945 do urzędu stanu cywilnego w Nowosolnej;

1949 - Misje święte przeprowadzone przez OO. Pijarów z Krakowa oraz poświęcenie parafii Najświętszemu Sercu Jezusowemu;

1950 - Rekolekcje parafialne i poświęcenie się rodzin Boskiemu Sercu;

1951 - Odnowienie misji świętych przez OO. Pijarów z Krakowa oraz bierzmowanie parafian przez ks. bpa K. Tomczaka;

1951 - Prywatna wizytacja kościoła i plebanii przez ks. bpa M. Klepacza;

1951 - Wizytacja dziekańska ks. Żukowskiego - dziekana Północno-Łódzkiego;

1952 - Odłączenie niektórych mieszkańców Wiskitna i Nowego Wiskitna z parafii Mileszki do parafii Bedoń;

2015 - Pożar kościoła;

2020 - Rozpoczęcie prac rozbiórkowych;

2021 - Uroczysta Msza Św. pod przewodnictwem ks. Abpa Grzegorza Rysia metropolity łódzkiego inaugurująca odbudowę naszego kościoła;

5 września 2022 - Kuria Metropolitalna Łódzka oficjalnie ustala wezwanie parafii na "Świętej Doroty".

21 września 2023 - Śmierć proboszcza parafii Mileszki śp. ks. kanonika Tadeusza Jajkowskiego (pochowany na cmentarzu parafialnym);

Klendarium na podstawie inwentarza "fundi instructi" z 1952 r.

Księża proboszczowie - od 1784 r.

obraz imię i nazwisko lata posługi
ks. Janusz Banachowski 2013-2018
ks. kan. Tadeusz Jajkowski 1988-2013
ks. kan. Anatoliusz Starzyński 1966-1988
ks. Władysław Homka 1959-1966
ks. Henryk Błaszczyk 1948-1959
ks. dr Henryk Rogowski 1947-1948
ks. Stanisław Maciejewski 1938-1947
ks. prał. Wiktor Bilski 1932-1938
ks. dr Witold Nadolski 1928-1932
ks. kan. Antoni Machnikowski 1927-1928
ks. kan. Bolesław Żukowski 1923-1927
ks. prał. Wincenty Burakowski 1922-1923
ks. kan. Ignacy Nowicki 1875-1922
- ks. Franciszek Danecki 1820-1874
- ks. Onfury Kazimierz Święcicki 1785-1811
- ks. Idzi Kromosiński ok. 1784
- ks. Marcin Nagórski ok. 1759
Dokumenty o proboszczach między ks. Maciejem a ks. Marcinem Nagórskim zostały zniszczone w Powstaniu Warszawskim
- ks. Maciej vel Mateusz ok. 1511
- ks. Jan Niezdrowiec ok. 1488
- ks. Świętosław ok. 1429