o Ruchu Światło-Życie

Ruch Światło-Życie to Kościelny ruch odnowy założony przez Czczigodnego Sługę Bożego Księdza Franciszka Blachnickiego.
Zrzesza on dzieci, młodzież i dorosłych, którzy chcą rozwijać swoją wiarę i swoją relację z Bogiem.
Członkowie Ruchu od przyjęcia Jezusa Chrystusa jako swego osobistego Pana i Zbawiciela przez deuterokatechumenat,
aż po działanie w diakonii uczą się, jak ofiarowywać siebie Bogu i bliźnim.