PODPIASNIE UMOWY NA WYKONANIE PROJEKTU

2019-05-17

W miniony piątek (17 maja 2019) podpisaliśmy umowę na wykonanie projektu nowego kościoła. Teraz będziemy oczekiwać na jego wykonanie. Termin ostateczny został wyznaczony do końca listopada, potem będzie musiał zostać zatwierdzony przez Urząd Ochrony Zabytków. Nie zapominajmy w modlitwie o wszystkich, którzy będą ten projekt opracowywać i o tych, do których potem będzie należało podjęcie decyzji

Aktualności z budowy

2018-08-30

W tym miejscu będziemy na bieżąco informować o postępach w procesie rozbiórki zgliszcz, jakie pozostały po pożarze kościoła i odbudowy nowej świątyni. Każdego, kto poczuje w sercu takie pragnienie prosimy o modlitwę w intencji odbudowy i ludzi, którzy przy niej nam już pomagają i pomagać będą w przyszłości.

Jeśli możecie wesprzeć nas także ofiarą materialną, to wpłaty można dokonać na konto naszej parafii: 13 1020 3352 0000 1102 0078 0361 lub konto Kurii Metropolitalnej Łódzkiej: 22 1240 3028 1111 0000 2824 0033 wpisując jako tytuł wpłaty "Dar na kościół w Mileszkach".

Msza św. w intencji Ofiarodawców odprawiana jest w I niedzielę każdego miesiąca o godz. 20

ZEBRANIE KOMITETU ODBUDOWY

2018-02-25

21 lutego miało miejce Zebranie Komitetu Odbudowy Kościoła w Mileszkach. Zebrani przeanalizowali treść pisma, w którym Generalny Konserwator Zabytków dokonuje częściowego wykreślenia zgliszcz z Rejestru Zabytków. Pondto zapoznali się z "Harmonogramem Zadań", który przgyotował P. Wojciech Szygendowski:.

HARMONOGRAM ZADAŃ – KOŚCIÓŁ P.W. ŚW. DOROTY W MILESZKACH

1. Wniosek do WKZ o demontaż szalunku z części prezbiterialnej z krótkim opisem czynności (koordynator) + wskazanie kierownika prac i robót oraz inspektora nadzoru. Przy okazji można by zaakceptować u WKZ powyższy harmonogram.

2. Opracowanie projektu rozbiórki spalonych elementów z części kościoła wykreślonej z rejestru zabytków (konstruktor).

3. Wniosek do WZK o rozbiórkę spalonych elementów z części kościoła wykreślonej z rejestru zabytków w oparciu o projekt rozbiórki (koordynator) + wskazanie kierownika prac i robót oraz inspektora nadzoru (?) - można to złożyć razem z wnioskiem 1.

4. Wniosek do WZK o badania archeologiczne (w formie nadzorów) podczas wykonywania prac rozbiórkowych w części kościoła wykreślonego z rejestru zabytków"!

5. Demontaż szalunku z części prezbiterialnej ze składowaniem (firma wykonawcza). Te same zabiegi (wykonywane poza procedurą konserwatorską) będą dotyczyły szalunku wieży. Należy zastanowić się nad miejscem i zabezpieczenia elementów na czas ich składowania.

6. Rozbiórka spalonych elementów z części kościoła wykreślonej z rejestru zabytków (firma wykonawcza, archeolog).

7. Wykonanie inwentaryzacji (szkicu inwentaryzacyjnego) układu belek wieńca na poszczególnych ścianach (architekt).

8. Waloryzacja (określenie stopnia zniszczenia i przydatności - wartościowanie) elementów wieńca (konstruktor, mykolog, architekt, konserwator).

9. Opracowanie projektu odbudowy kościoła wraz z programem prac uwzględniającego wykorzystanie belek wieńca części prezbiterialnej (architekt, konstruktor, branżyści, konserwator drewna?).

10. Wniosek do WKZ o wydanie decyzji na prowadzenie prac konserwatorskich (restauratorskich) w zabytku i otoczeniu (koordynator) + wskazanie kierownika prac i robót oraz inspektora nadzoru.

11. Wniosek do WZK o badania archeologiczne (w formie nadzorów) podczas wykonywania prac konserwatorskich i robót budowlanych przy konserwacji starej i budowie nowej części kościoła (koordynator / archeolog).

12. Uzyskanie w Urzędzie Miasta pozwolenia na budowę obejmującego konserwację części prezbiterialnej i wzniesienie nowej części kościoła (koordynator / architekt).

13. Demontaż elementów wieńca ścian prezbiterium i przeprowadzenie zabiegów zabezpieczających + składowanie. Te same zabiegi (poza procedurą konserwatorską) będą dotyczyły elementów wieży wytypowanych do zachowania (firma wykonawcza, archeolog)

14. Budowa kościoła wg zatwierdzonego projektu. Do Kurii / Parafii należy wskazanie firmy wykonawczej (kierownik musi posiadać uprawnienia konserwatorskie) i inspektora nadzoru (również posiadającego uprawnienia konserwatorskie).