AKTUALNOŚCI

XX NIEDZIELA ZWYKŁA

2019-08-18

1. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w akcję „Tornister pełen uśmiechu” w ramach której podarowali przybory szkolne dzieciom z Białorusi. 2. W sobotę 31.08. przypada 4 rocznica pożaru naszego kościoła. Chciałbym, abyśmy, podobnie jak rok temu, w tym dniu o godz. 19.30 zgromadzili się wokół niego na modlitwę różańcową, abyśmy opletli go fizycznie swoją obecnością i duchowo swoim oddaniem Matce Bożej naszego bólu po stracie świątyni i zawierzeniem Jej dzieła odbudowy. 3. Ze względu na bardzo zły stan organów, w minionym tygodniu został zakupiony nowe organy cyfrowe. Kosztowały nas one 20 tys. zł., ale liczymy na to, że posłużą nam zarówno teraz w kaplicy, jak i w przyszłości w odbudowanym kościele do czasu, aż uda się nam umieścić w nim tradycyjne organy piszczałkowe. 4. W ostatnim czasie zostało też utwardzone, ogrodzone i wyłożone kostką miejsce pod pojemniki na śmieci na cmentarzu – koszt materiałów to ponad 2 tys. Za wykonanie bardzo dziękuję p. Adamowi, Mateuszowi i Bartkowi Organka. Przy tej okazji bardzo serdecznie proszę, abyśmy nie pozostawiali śmieci między grobami czy w jakichś przypadkowych miejscach