AKTUALNOŚCI

Ważna informacja dotycząca terminu I Komunii św.

2020-04-26

Ważna informacja dotycząca terminu I Komunii św.

1. Zaproponowany przez rodziców termin 6.09.2020 o godz. 12.00 staje się nowym terminem I Komunii św. Jeśli do tego czasu sytuacja ulegnie poprawie i termin ten będzie możliwy do zorganizowania uroczystości I Komunii św., to w piątek poprzedzający tę niedzielę, czyli 4.09.2020 odbyłaby się uroczystość odnowienia Chrztu św. i I spowiedź dzieci.

2. Mając świadomość, że nikt w tej chwili nie powie z całkowitą pewnością, kiedy zostaną zdjęte restrykcje uniemożliwiające organizowanie tego typu uroczystości, musimy być świadomi tego, że być może również we wrześniu nie będzie możliwe przeprowadzenie uroczystości Komunijnej. Jeśli taka sytuacja by nastąpiła jedynym rozwiązaniem jest ustalenie, że kolejnym terminem I Komunii św. będzie niedziela następująca miesiąc po zdjęciu urzędowych restrykcji.

3. Istnieje również możliwość indywidualnej I Komunii św. dla poszczególnych dzieci w dowolny dzień. Jeśli ktoś z Państwa chciałby skorzystać z takiej możliwości, to proszę o indywidualny kontakt ze mną.

4. Mając świadomość, że sytuacja, w jakiej się znaleźliśmy może przysporzyć wielu rodzinom również kłopotów finansowych, serdecznie proszę o zaniechanie przeprowadzania zbiórki na tradycyjny dar dla parafii oraz na pamiątkowy obrazek, który zostanie ufundowany każdemu dziecku przez parafię.
Rodzicom rozumiejącym trudności wynikające z obecnej sytuacji i podejmującym współpracę w poszukiwaniu dobrych rozwiązań serdecznie dziękuję.