AKTUALNOŚCI

IV Niedziela Wielkanocna

2020-05-03

1. Rozpoczęliśmy piękny, maryjny miesiąc, jakim jest maj. Nie możemy swobodnie i w takiej liczbie, jak byśmy chcieli uczestniczyć w nabożeństwach majowych ze względu na stan epidemii, ale zachęcam, żebyśmy podtrzymywali tę piękną tradycję w domach, modląc się razem litanią loretańską do Matki Bożej – śpiewając ją lub chociaż odmawiając. Starajmy się też, zachowując zalecane środki ostrożności uczestniczyć w tych nabożeństwach przy kapliczkach i krzyżach przydrożnych, może także w tych miejscach, w których ta tradycja ustała.

2. Przypomnę, że dziś o 19.15 indywidualna adoracja Najświętszego Sakramentu, podczas której będzie możliwość spowiedzi, a po niej dodatkowa Eucharystia o godz. 20.

3. Za tydzień 2 niedziela miesiąca – dzień wymiany tajemnic różańcowych, ale jeszcze tym razem się przed tym powstrzymajmy, zachowując dotychczasowe tajemnice. Mam nadzieję, że w czerwcu już uda nam się je wymienić, choć może w inny sposób niż zwykle.

Serdecznie dziękuję za uczestnictwo w 24-godzinnej adoracji Najświętszego Sakramentu. Będziemy ją kontynuować w kolejne I piątki poszczególnych miesięcy.
Dziękuję również za wszelkie, w różny sposób wyrażane zapewnienia o jedności.
Bóg zapłać za ofiary złożone w minionym tygodniu na kościół oraz w darze dla państwa Biegańskich, którzy przeżyli pożar domu (łącznie 700zł). Serdeczne Bóg zapłać.