OGLOSZENIA

XX Niedziela Zwykła 16.08.2020r.

XX Niedziela Zwykła 16.08.2020r.

XX Niedziela Zwykła 16.08.2020r.


XX Niedziela Zwykła 16.08.2020r.

XX Niedziela Zwykła

1. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w akcję stypendialną „Pierwszy Krok”. Nasza parafia będzie udzielać wsparcia 21 dzieciom przez pół roku, potem będziemy musieli zdecydować czy chcemy kontynuować udział w tym przedsięwzięciu czy nie.

2. W sobotę 31.08. przypada 5. rocznica pożaru naszego kościoła. Chciałbym, abyśmy, podobnie jak rok temu, w tym dniu o godz. 19.30 zgromadzili się wokół niego na modlitwę różańcową, abyśmy opletli go fizycznie swoją obecnością i duchowo swoim oddaniem Matce Bożej naszego bólu po stracie świątyni i zawierzeniem Jej dzieła odbudowy. Zapraszam tym goręcej, że we wrześniu rozpocznie się już rozbiórka.

3. Przypominam, że ciągle jeszcze można zapisywać się na dwie pielgrzymki – diecezjalna do Gniezna 12.09 i organizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Mileszek do Kalwarii Zebrz., Wadowic i Krakowa-Łagiewnik 26.09. Serdecznie zapraszamy.

4. Prasa, intencje Mszy św.