AKTUALNOŚCI

Dofinansowanie z Ministerstwa Kultury

0000-00-00

Miło mi poinformować, iż w dniu 7 października 2020 r. podpisana została umowa
z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego (umowa nr 02872/20/DOZ – ełm) dotycząca realizacji prac rozbiórkowych i zabezpieczających pozostałości spalonego kościoła w celu ich ponownego wykorzystania. Wartość dofinasowania wynosi 85 000,00 zł.
Prace, które realizowane będą ostatnim kwartale 2020 r., finansowane są w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „OCHRONA ZABYTKÓW”.