AKTUALNOŚCI

"AKADEMIA LIDERÓW"

2021-04-26

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego (państwowa jednostka budżetowa, podległa Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji) wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego zapraszają do udziału w projekcie pilotażowym pn. „Akademia Liderów Województwa Łódzkiego”, który realizowany jest pod patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera.

Projekt, który rozpocznie się w terminie 29 maja br. i potrwa do 11 września br., ma charakter bezpłatny. Jest on adresowany do osób zamieszkujących województwo łódzkie w przedziale wiekowym 18-25 lat (młodych radnych, studentów, uczniów, członków młodzieżowych rad jednostek samorządu terytorialnego oraz młodzieży zaangażowanej w działalność organizacji pozarządowych). Zaplanowano min. 5 zjazdów weekendowych oraz warsztaty w sierpniu br., podczas których eksperci/praktycy podzielą się wiedzą m.in. z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego, zarządzania projektami, autoprezentacji, konsultacji społecznych . Podsumowanie projektu nastąpi we wrześniu br. podczas Forum Promocji Województwa Łódzkiego. Osoby, które otrzymają certyfikat ukończenia Akademii, będą mogły
ubiegać się o staż w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego (i jednostkach podległych) oraz w Narodowym Instytucie Samorządu Terytorialnego. Rekrutacja odbywa się w terminie 19 kwietnia br. - 5 maja br. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.nist.gov.pl w zakładce „Akademia Liderów Województwa Łódzkiego"