AKTUALNOŚCI

Brak zgody Konserwatora

2021-05-23

Konserwator nie wydał nam jednak zgody na przebudowę bocznej krypty kościoła. Trzeba więc będzie wzmacniać odcinkami jej fundamenty, jak i mocno naruszone przy pożarze ściany. W zakończonym tygodniu zalane już zostały fundamenty nowego kościoła, posuwamy się więc powoli do przodu.