AKTUALNOŚCI

XX Niedziela Zwykła 15 sierpnia 2021r.

2021-08-15

1. Dzisiaj na zakończenie Mszy św. odbywa się obrzęd poświęcenia ziół i kwiatów.

2. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w akcję stypendialną „Pierwszy Krok”. Nasza parafia będzie przez rok udzielać wsparcia 25 dzieciom.

3. W czwartek 19-ty dzień miesiąca. Serdecznie zapraszam na Mszę św. i modlitwę przez wstawiennictwo św. Józefa wszystkich jego czcicieli a zwłaszcza mężczyzn.

4. Serdecznie dziękuję za złożone w minionym tygodniu ofiary na odbudowę kościoła w wysokości 5750zł.

5. Prasa. Intencje.