AKTUALNOŚCI

ZEBRANIE KOMITETU ODBUDOWY NASZEJ ŚWIĄTYNI

0000-00-00

21 lutego miało miejce Zebranie Komitetu Odbudowy Kościoła w Mileszkach. Zebrani przeanalizowali treść pisma, w którym Generalny Konserwator Zabytków dokonuje częściowego wykreślenia zgliszcz z Rejestru Zabytków. Pondto zapoznali się z "Harmonogramem Zadań", który przygotował P. Wojciech Szygendowski. więcej w zakładce AKTUALNOŚCI >> ODBUDOWA NASZEJ ŚWIĄTYNI