AKTUALNOŚCI

Łódzkie ratuje zabytki

2022-07-12

7 lipca 2022 r. została podpisana umowa z Samorządem Województwa Łódzkiego, na
podstawie której parafia uzyskała dotację w wysokości 100 000,00 zł na realizację zadania
pn. „Częściowy montaż pierwotnych ścian prezbiterium z belek drewnianych (II etap)” To już
trzecia dotacja pozyskana przez parafię z Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Łódzkiego. Dofinansowanie udzielone zostało w ramach konkursu ogłoszonego przez
Województwo Łódzkie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego. Prace prowadzone
będę w okresie lipiec – grudzień 2022 r.