AKTUALNOŚCI

XVI Niedziela zwykła 17 lipca 2022r.

2022-07-17

1. 25.07. wspominamy św. Krzysztofa, patrona kierowców i
podróżujących. Tradycyjny obrzęd błogosławieństwa pojazdów będzie
miało miejsce w następną niedzielę po Mszach św. Ofiary jakie
złożymy przy tej okazji będą przeznaczone na zakup środków
transportu dla misjonarzy. Jest to coroczna akcja Fundacji Miva.
2. Na stoliku przy wyjściu z kaplicy zostały wyłożone torby w związku z
akcją Caritas – „Tornister pełen uśmiechu”. Kto chciałby włączyć się w
tę akcję pomocy dzieciom, może zabrać jedną z nich do domu, zakupić
wymienione na niej artykuły i dostarczyć do parafii lub bezpośrednio
do Caritas.
3. Serdecznie dziękuję za złożone w minionym tygodniu ofiary na kościół
w wysokości 160zł.