AKTUALNOŚCI

DOFINANSOWANIE od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

2022-12-12

16 listopada 2022 r. podpisana została umowa nr 14543/22/NFOZ/DOZ – ełm pomiędzy Parafią a Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dofinansowanie zadania "Mileszki, kościół pw. św. Doroty i św. Jana Chrzciciela (XVIII w.): montaż instalacji przeciwpożarowej". Środki w wysokości 193 148,00 zł pochodzą z konkursu ogłoszonego w ramach programu Ochrona zabytków. Okres realizacji zadania: kwiecień-grudzień 2022 r.

Całkowita wartość projektu wynosi 772 591,14 zł.