AKTUALNOŚCI

XXIV Niedziela Zwykła 16.09.2018r.

2018-09-16

  1. W piątek, sobotę i niedzielę będziemy przeżywali Triduum Eucharystyczne, nazywane również Nabożeństwem 40-godzinnym. Jest to dla każdej wspólnoty okazja do uwielbienia Pana Jezusa za Jego Obecność wśród nas. W piątek po Mszy św. przed Najświętszym Sakramentem rozważać będziemy tajemnicę Miłosierdzia Bożego i odmówimy Koronkę do Miłosierdzia Bożego (chciałbym, żebyśmy odmawiali ją razem w każdy piątek z wyjątkiem tych miesięcy, kiedy są inne nabożeństwa okresowe). W sobotę po Mszy św. Wieczór Uwielbienia prowadzony przez nasz Chór, a niedzielę po każdej Mszy św. krótka adoracja – po 8 będą ją prowadzić przedstawiciele Kościoła Domowego, po 10.15 – kapłan a po 12 – młodzież.
  2. Dziś zbiórka ofiar do puszek na potrzeby Stolicy Apostolskiej.
  3. We wtorek przypada święto św. Stanisława Kostki, któremu poświęcony jest cały bieżący rok jako Jubileusz 450-lecia jego śmierci. Trwają jeszcze zapisy na pielgrzymkę do Rostkowa i Przasnysza czyli miejsc, gdzie spędził on swoje dzieciństwo i wczesną młodość. Wyjazd jest 6.10. Dotychczas zapisały się 23 osoby – czekamy na następnych.
  4. W sobotę na godz. 10 zapraszam na spotkanie na plebanii ministrantów od kl. V wzwyż a na 10.30 ministrantów młodszych oraz chłopców będących już po I Komunii św., którzy chcieliby zostać ministrantami.
  5. Jesteśmy ze sobą już 2 miesiące. Pierwsze spostrzeżenia. Przygotowywane są wnioski o zgodę na rozebranie zgliszcz. Kiedy się to stanie jest zależne od czasu, kiedy uda nam się wykonać badanie wieku drewna i rysunku spalonego kościoła. Padają też pytania o nową część cmentarza – będzie ona poświęcona i oddana do użytku prawdopodobnie przy okazji Odpustu na św. Doroty, czyli w lutym. Dbajmy wszyscy o porządek na nim. Wiele osób wskazuje też na konieczność „poprawienia wizerunku plebanii”. Ks. Janusz rozpoczął starania o pozyskanie środków zewnętrznych na dość poważne prace związane z plebanią – wszystko wskazuje na to, że te starania przyniosą skutek, ale o szczegółach powiem wtedy, kiedy będzie to już pewne. Chcielibyśmy również utwardzić teren między plebanią a cmentarzem. Parkingu z prawdziwego zdarzenia nie zrobimy, bo przekracza to nasze możliwości finansowe, ale wyrównanie i utwardzenie tego placu wydaje się możliwe. W związku z tym taka gorąca prośba – potrzebna nam będzie jak największa ilość gruzu betonowego (podobno przy budowie kaplicy komuś udało się wystarać o taki gruz) – jeżeli ktoś miałby taką możliwość lub znał kogoś kto zna kogoś… to bardzo proszę o informacje, także w odniesieniu do osób, które by dysponowały sprzętem do kruszenia. Chciałbym porozmawiać z takimi osobami, także w kwestii ceny, gdyż z jednej strony nie liczymy na otrzymanie tego gratis a z drugiej chcielibyśmy, żeby nie było to „za miliony”. Widzę bardzo dużą potrzebę powołania w naszej parafii PRD i PRE. Są to takie dwa ciała o charakterze doradczym, bo żaden ks. nie jest w stanie sam wszystkiego zauważyć i rozwiązać. Nie możemy myśleć, że Komitet powołany do odbudowy Kościoła wystarczy, bo jest on powołany w tym jednym, konkretnym celu a oprócz odbudowy kościoła jest bardzo dużo spraw bieżących, które nie mogą czekać aż nowy kościół powstanie. Liczę na propozycje co do osób, które mogłyby wejść w skład tychże Rad. W związku ze zbliżającym się październikiem, miesiącem modlitwy różańcowej chciałbym zaproponować utworzenie Koła Różańcowego, które miałoby za cel przede wszystkim modlitwę w intencji odbudowy kościoła i ożywienia wiary w naszej parafii. Proszę o zgłaszanie się do mnie.